สร้างแอพสแกนQR Code เช็คอินผู้ร่วมงานที่สมัครผ่านGoogle Formใช้ฟรีแบบUnlimited

วันนี้เราจะมาสร้างระบบเช็คอินผู้ใช้ผ่านการสแกน QR Code ซึ่งระบบนี้จะมีการทำงานดังนี้
Google Form -> Send email+with QR Code -> ผู้สมัครนำ QR Codeมาสแกนหน้างาน -> Completed!!!

// Presented by BrilliantPy

// Editable
let sheetName = 'การตอบแบบฟอร์ม 1';
let col_user_name = 'ชื่อ-สกุล';
let col_email_name = 'อีเมล';
let col_qr_name = 'qr';
let col_status_name = 'send email status';
let qr_col = "D";
let send_email_status_col = "E";
let check_in_status_col = "F";
let index_col =   { 'ประทับเวลา': 0,
 'ชื่อ-สกุล': 1,
 'อีเมล': 2,
 'qr': 3,
 'send email status': 4,
 'check in status': 5,};
let mail_subject = 'แจ้งผลการลงทะเบียน'; 
let key = "o3MzIzhHJF"

// Init
let ss,sheet,lastRow,lastCol,range,values;
let title,data;
let cur_data,cur_data_row;
let sent_status = 'SENT';
let checked_status = 'checked';
let special_str = "||:||";

function registerScanQR() {

 // Editable

 // Init
 initSpreadSheet();
 for (let i = 0; i < data.length; i++) {
  cur_data = data[i];
  cur_data_row = i+2;
  cur_user_name = cur_data[index_col[col_user_name]];
  if(cur_data[index_col[col_status_name]] == sent_status) {
   continue;
  }
  console.log("cur_data:",cur_data,cur_data_row);
  //Create QR code formula
  let user_data = cur_user_name + special_str + cur_data_row;
  let qr_formula = "=IMAGE(\"https://chart.googleapis.com/chart?chs=250x250&cht=qr&chl=\"&ENCODEURL(\""+user_data+"\"))";
  //Set QR code formula to Spread Sheet
  sheet.getRange(qr_col.concat(cur_data_row)).setFormula(qr_formula);
  let mail_msg = "ขอบคุณที่ลงทะเบียนกับเรา กรุณานำ QR Code ตามลิงก์ด้านล่างไปสแกนก่อนเข้างาน ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม"+ "<br><br>" + "<img src='https://chart.googleapis.com/chart?chs=250x250&cht=qr&chl=" + user_data + "'/>";
  console.log("mail_msg:",mail_msg);
  // MailApp.sendEmail(cur_data[index_col[col_email_name]], mail_subject, mail_msg);
  MailApp.sendEmail({
  to: cur_data[index_col[col_email_name]],
  subject: mail_subject,
  htmlBody: mail_msg
 });
  sheet.getRange(send_email_status_col.concat(cur_data_row)).setValue(sent_status); // Make sure the cell is updated right away in case the script is interrupted
  SpreadsheetApp.flush();
 }
}

function initSpreadSheet() {
 ss = SpreadsheetApp.getActive();
 sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
 lastRow = sheet.getLastRow();
 lastCol = sheet.getLastColumn();
 range = sheet.getDataRange();
 values = range.getValues();
 title = values.shift();
 data = values;
 console.log('init completed')
}

function doGet(e) {
 let action = e.parameter.action;
 if (action == checked_status) {
  return checkInStatus(e);
 }
}
function checkInStatus(e) {
 initSpreadSheet();
 let parameter = e.parameter || "";
 let name_param = parameter.name || "";
 let check_index_param = parameter.index || "";
 let key_param = parameter.key || "";
 console.log(`parameter:${parameter} name_param:${name_param} check_index_param:${check_index_param} key_param:${key_param}`);
 if (parameter == "" || check_index_param == "" || name_param == "" || key_param == "") {
  return ContentService.createTextOutput('Invalid Param').setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT);
 }
 let check_in_col = check_in_status_col.concat(check_index_param);
 console.log("data:",data);
 cur_data = data[check_index_param-2];
 console.log("cur_data:",cur_data)
 if (name_param != cur_data[index_col[col_user_name]] || key_param != key) {
  return ContentService.createTextOutput('Invalid Data').setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT);
 }
 sheet.getRange(check_in_col).setValue(checked_status);
 return ContentService.createTextOutput('Success').setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT);
}

2 thoughts on “สร้างแอพสแกนQR Code เช็คอินผู้ร่วมงานที่สมัครผ่านGoogle Formใช้ฟรีแบบUnlimited

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *