สร้าง Line chat bot ด้วย Google Script

ด้วยผู้ใช้กว่า 53 ล้านคนบน Platform Line การสร้างระบบที่ทำงานผ่านLine ก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะทำระบบจองห้องประชุม ระบบซื้อสินค้า ซึ่งมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้ได้อย่างครบถ้วน วันนี้เราจะมาเริ่มกันด้วย Project ง่ายๆกันอย่าง การสร้าง Line Chat Bot โดยใช้ฐานข้อมูลฟรี (Google scriptของเรานี่ล่ะ) ไปลุยกันเล้ยยย

main.gs

// Presented by BrilliantPy v.1.0.1
/*######################### Editable1 Start #########################*/
let sheetName = "ชีต1"
let ss_id = "1SL2gdvOR6Pq0Aq5YQCUd8g9qaKrBRiLlIAntPy-0ymPGg";
/*######################### Editable1 End #########################*/
// Init
let ss,sheet,lastRow,lastCol,range,values;
Logger = BetterLog.useSpreadsheet(ss_id);

function doPost(e) {
 initSpreadSheet();
 try{
  let req_content = e.postData.contents;
  Logger.log("req_content:"+req_content);

  let event_0 = JSON.parse(req_content).events[0];
  let user_msg = event_0.message.text;
  Logger.log("user_msg:"+user_msg);

  let token = event_0.replyToken;
  let replyText = "";

  for(let i=0;i<values.length;i++){
   let key = values[i][0];
   let value = values[i][1];
   if(key == user_msg){
    replyText = value;
    break;
   }
  }

  if(event_0.message.type === "text"){
   if(replyText){
    replyMessage(token, replyText);
   }
  }
 }catch(e){
  Logger.log("doPost error:"+e);
 }
}

function initSpreadSheet() {
 ss = SpreadsheetApp.getActive();
 sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
 lastRow = sheet.getLastRow();
 lastCol = sheet.getLastColumn();
 range = sheet.getDataRange();
 values = range.getValues();
 Logger.log('initSpreadSheet completed');
}

async function replyMessage(token,replyText) {
 let url = "https://api.line.me/v2/bot/message/reply";
 let lineHeader = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Authorization": "Bearer "+CHANNEL_ACCESS_TOKEN
 };

 let postData = {
  "replyToken" : token,
  "messages" : [{
   "type" : "text",
   "text" : replyText
  }]
 };
 // let postData = {
 //  "replyToken" : token,
 //  "messages" : [flex_obj]
 // };

 let options = {
  "method" : "POST",
  "headers" : lineHeader,
  "payload" : JSON.stringify(postData)
 };

 try {
  let response = await UrlFetchApp.fetch(url, options);
  Logger.log("response:"+response);
 }
 
 catch (error) {
  Logger.log(error.name + ":" + error.message);
  return;
 }
  
 if (response.getResponseCode() === 200) {
  Logger.log("Sending message completed.");
 }
}config.gs

// Presented by BrilliantPy v.1.0.1
/*######################### Editable1 Start #########################*/
let CHANNEL_ACCESS_TOKEN = 'Bri5ll26/antP9ri5ll07/pyb9ri5ll26/antP9ri5ll07/py+3591Bri9ll26/antP9ri5ll07/pyb9ri5ll2y+3Bri9ll26/antP9ri5ll07/pyf58Bri9ll26/antP9ri5ll06/antP9ri5ll07/py/1B/1cB9ri5ll07/py='
/*######################### Editable1 End #########################*/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *