แยกFolderรูปGoogleForm เป็น1Folderต่อ1ผู้กรอก

เคยไหมที่เมื่อสร้าง Google Form ที่ต้องอัพโหลดรูปภาพเยอะๆ แต่บางทีต้องการใช้งานรูปภาพแค่ของผู้กรอกบางคน ซึ่งปัจจุบันรูปภาพที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจะอยู่รวมกัน วันนี้เราเลยจะมาแชร์วิธีการจัดการรวมรูปภาพของผู้กรอกคนนั้น มาสร้างเป็นFolderใหม่(แบบอัตโนมัติ)กันนะครับ

// Presented by BrilliantPy ✓ V.1.1.1
/*######################### Editable1 Start #########################*/
let formId = "1rgdzKP6IAGH2cTReAgnlezE9X-Wsd5_XD1TP0_BrilliantPy";
let sheetName = 'การตอบแบบฟอร์ม 1';
let targetFolderId = "18RE87jZ-SxPT85mTbpPT9ppBrilliantPy";
let col_name = 2;
let col_img1 = 3;
let col_img2 = 4;
let col_status = 5;
let col_img_arr = [col_img1,col_img2];
/*######################### Editable1 End #########################*/
// Init
let ss,sheet,lastRow,lastCol,range,values,title;
let col_id = 0;
let newFolder;
let parentFolder;
let status = "SENT";
let col_status_index = col_status+1;
let formCount;

function mngData() {
 initSpreadSheet();
 let form = FormApp.openById(formId);
 formCount = form.getResponses().length;
 sheet.getRange(lastRow,1).setValue(formCount);
 SpreadsheetApp.flush();

 for (let i=1;i<lastRow;i++) {
  let cur_row = i+1;
  let cur_data = values[i];
  let cur_status = cur_data[col_status] || "";
  if (cur_status == status) {
   continue;
  }
  let data_id = formCount || "";
  let data_name = cur_data[col_name] || "";
  data_name = data_name.trim().replace(/ /g, '_');
  let folderName = `${data_name}_${data_id}`;
  try{
   parentFolder = DriveApp.getFolderById(targetFolderId);
   let folderId = parentFolder.getFoldersByName(folderName).next().getId();
   newFolder = DriveApp.getFolderById(folderId);
   console.log("new folder",newFolder)
  }
  catch(e) {
   createNewFolder(folderName);
  }

  let img_id_arr = [];
  col_img_arr.forEach(function(el) {
   let cur_img = cur_data[el];
   try{
    let cur_img_id = getIdFromUrl(cur_img)[0];
    if (cur_img_id) {
     img_id_arr.push(cur_img_id);
    }
   }catch(e){
    console.log("Get image error:",e);
   }
  });
  console.log("img_id_arr",img_id_arr)
  for (let i=0;i<img_id_arr.length;i++) {
   moveFileById(img_id_arr[i]);
  }
  sheet.getRange(cur_row,col_status_index).setValue(status);
 }
 console.log('mngData completed');
}
function initSpreadSheet() {
 ss = SpreadsheetApp.getActive();
 sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
 lastRow = sheet.getLastRow();
 lastCol = sheet.getLastColumn();
 console.log(lastRow,lastCol)
 range = sheet.getDataRange();
 values = range.getValues();
 title = values[0];
 console.log('initSpreadSheet completed');
}
function createNewFolder(folderName) {
 newFolder = parentFolder.createFolder(folderName);
}
function moveFileById(sourceFileId) {
 var file = DriveApp.getFileById(sourceFileId);
 if (newFolder) {
  try {
   file.moveTo(newFolder);
   // file.makeCopy(file.getName(), newFolder);
  } catch(e) {
   console.log("moveFileById error:",e);
  }
 }
}
function getIdFromUrl(url) { 
 return url.match(/[-\w]{25,}/); 
}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *